Tiedosta tulevaisuutta. Tänään.

Miten sinä johdat tulevaisuutta tiedolla?

Tiedon älykäs hyödyntäminen johtamisessa on keskeinen organisaatioiden menestyksen mahdollistaja. Tietoa hyödynnetään tällä hetkellä erityisesti arjen operatiivisessa johtamisessa. Kuitenkin toimintaympäristön jatkuvassa ja kiihtyvässä muutoksessa ennakoinnista ja tulevaisuusajattelusta on tullut oleellinen osa erilaisten yritysten ja yhteisöjen muutoskyvykkyyttä. Menestys muodostuu pitkäjänteisestä tahdosta ja kyvystä nähdä ja tehdä muutosta.

Miten tuoda tulevaisuusajattelu osaksi tämän päivän tiedolla johtamista? Miten tutkia ja tehdä tulevaisuutta tietoa hyödyntäen? Mitä strateginen tulevaisuuden tiedolla johtaminen on? 

Tulevaisuuden tiedolla johtaminen

Organisaatioiden johtaminen on käytännössä jatkuvaa tasapainoilua nykyhetken toiminnan optimoinnin ja tulevaisuuden panostusten, menestyksen tai menestymättömyyden välillä. Lähes kaikki organisaatiot kertovat panostavansa kasvuun ja uudistumiseen, mutta käytännössä arki usein kuitenkin keskittyy nykyisen toiminnan johtamiseen ja optimointiin. Usein tämä tarkoittaa, että organisaatio ei hyödynnä täyttä inhimillistä ja taloudellista potentiaaliaan.

Tulevaisuuden menestys vaatii sekä tulevaisuuteen suuntaavaa tietoa ja sen hyödyntämistä että tulevaisuuden johtamista. Historiatieto ja reaaliaikainen data yhdistettynä luovaan ajatteluun ja vaihtoehtoisten kehityskulkujen kuvitteluun luovat pohjan analyyseille ja näkemyksille mahdollisista, toivotuista ja todennäköisistä tulevaisuuksista. Tulevaisuustieto täydentää arjen suorituskykyä ja muutoksenhallintaa.

Tulevaisuuden johtaminen puolestaan vaatii aikaa ajatella, kuvitella ja ideoida. Tarkoituksenmukaiset rakenteet ja käytänteet sekä keskinäistä luottamusta ruokkiva ilmapiiri luovat olosuhteet, jossa ihmiset aidosti voivat olla parhaimmillaan, tuoda oman hiljaisen tietonsa varauksetta yhteiseen käyttöön, etsiä uutta ja parantaa vanhaa.

Kokonaisvaltainen tiedolla johtaminen mahdollistaa organisaation toiminnan tehokkaan ennakoinnin, ohjauksen, kehittämisen ja toiminnan optimoinnin. Se lisää organisaation inhimillistä pääomaa sekä luo edellytykset ja rohkeuden tiedolla uudistumiseen.

"Mikään tieto ei ole merkityksellisempää kuin tieto siitä, mitä ei ole mutta voisi olla."

Mihail Bahtin

Haluaisitko kehittää organisaatiosi tulevaisuuden tiedolla johtamista?

Tulevaisuus ei vain tapahdu, se tehdään. Tekeminen on kykyä muuttaa ideat, ajatukset ja toiveet toiminnaksi. Organisaatioiden tulevaisuuskyvykkyys perustuu kykyyn johtaa niin omaa kuin toisten ajattelua ja tekemistä kohti toivottuja tulevaisuuksia – kohti jotain tuttua ja jotain uutta. 

Tulevaisuuden tiedolla johtaminen on tulevaisuuskestävän liiketoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Se edellyttää pitkäjänteistä ja systemaattista organisaation rakenteiden, johtamisen ja toimintatapojen arviointia ja uudistamista. Tulevaisuuskyvykkyyttä lisäävän tiedolla johtamisen  kehittäminen on kuitenkin mahdollista kaikenlaisille ja -kokoisille yhteisöille. 

Viisi askelta tulevaisuuden tiedolla johtamiseen

1.

Tulevaisuustieto

Tietoa tulevaisuudesta on olemassa. Mutta mitä se on? Ja miten sitä voidaan omassa organisaatiossa kerätä ja tuottaa?

2.

Skenaariot

On aina monta mahdollista tulevaisuutta. Millaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja tunnistetaan? Mitä kohti halutaan kulkea? Miten?

3.

Mallintaminen

Tieto on johtamisen työkalu. Millaista tietoa tulevaisuuskuvista voidaan tuottaa organisaation johtamiseen? Miten tiedolla voitaisiin johtaa tulevaisuutta?

4.

Kokeilut

Kokeileminen on vaihtoehtoisten tulevaisuuksien testaamista. Mitä organisaatiosta ja sen toimintatavoista voitaisiin oppia tekemisen kautta? 

5.

Systemaattisuus

Yhteisöt ovat sitä, mitä ne päivästä toiseen tekevät. Miten tiedosta tulee systemaattinen tapa johtaa organisaation tulevaisuutta?

Key note

Innostavassa puheenvuorossa herätellään kuulijoita tulevaisuuden tiedolla johtamiseen – mitä se on, mitä se voisi olla ja miten se tehdään jo tänään?

Koulutus

Koulutus antaa kokonaiskuvan siitä, mitä tulevaisuuden tiedolla johtaminen on, mistä osa-alueista se muodostuu ja mitkä ovat tulevaisuuden tiedolla johtamisen konkreettiset rakennus- ja kehitysvaiheet. Koulutus haastaa arvioimaan oman organisaation tulevaisuuskyvykkyyttä ja tutkimaan tiedon hyödyntämistä ja rikastamista toivotun tulevaisuuden tekemisessä.

Muutosvalmennus

Valmennusohjelmassa kehitetään organisaation tulevaisuuskyvykkyyttä tiedolla johtamista kehittäen. Ohjelma fasilitoi koko viiden vaiheen askelluksen tulevaisuusajattelun käynnistämisestä systemaattiseen tulevaisuustietoiseen tiedolla johtamisen arkeen.

Haluaisitko kuulla lisää tulevaisuuden tiedolla johtamisesta? Olisitko kiinnostunut organisaatiosi tulevaisuuskyvykkyyden ja sen johtamisen kehittämisestä? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

jani

Jani Listenmaa

Tiedolla johtaminen
+358 50 911 3866
jani(at)tulevaisuudentiedollajohtaminen.fi

teemu

Teemu Ruohonen

Tulevaisuustyö
+358 45 263 8525
teemu(at)tulevaisuudentiedollajohtaminen.fi